Research

Jewel Labs voert periodiek onderzoek uit naar trends in klantcontact, CRM en online kaartverkoop in de culturele sector. Naar aanleiding van de onderzoeken worden trendrapporten gepubliceerd en met de sector gedeeld.

Benchmark onderzoek Bioscopen Customer Journey

Nationaal Benchmark Onderzoek – Bioscopen (zomer 2017).

Musea zijn in het algemeen positief over hun toekomstperspectieven. In het onderzoek komt oa naar voren waarom dit zo is. Een van de opvallende overige observaties is dat veel musea bezoekersgegevens verzamelen, maar hier weinig mee doen.

Onderzoek CRM & online kaartverkoop musea

CRM en online kaartverkoop – Musea (voorjaar 2016).

Musea zijn in het algemeen positief over hun toekomstperspectieven. In het onderzoek komt oa naar voren waarom dit zo is. Een van de opvallende overige observaties is dat veel musea bezoekersgegevens verzamelen, maar hier weinig mee doen.

Onderzoek CRM & online kaartverkoop bioscopen

CRM en online kaartverkoop – Bioscopen (najaar 2015).

Bioscopen opereren in een concurrerende markt en zijn voor de resultaten sterk afhankelijk van het filmaanbod. In het onderzoek komen grote verschillen naar voren in het deel van de kaartjes dat via internet verkocht wordt. Op verschillende onderdelen is nog aanzienlijke tijdswinst te behalen.

Dowloaden publicaties

 

Controle